helgetur.net 
- på tur i natur og kultur på Helgeland 
   Home      Om helgetur

 
 
 
 
Om helgetur.net
 
Velkommen :)
sssssssssss
Som navnet antyder, er dette et nettsted dedikert til turer på Helgeland. Undertittelen på tur i natur og kultur på Helgeland henspiller på det faktum at turene mine finner sted i naturlandskapet så vel som i kulturlandskapet - fra Trøndelagsgrensen i sør til polarsirkelen i nord; fra riksgrensen i øst og til de ytterste skjær og holmer i vest. Jeg tar meg selvsagt turer også andre steder, men hovedtemaet for nettsida er altså turbeskrivelser fra Helgeland. Sida er driftet og drevet av meg, Trond Ludvigsen.
 
Bakgrunn
Ettersom jeg er vokst opp i Svenningdalen i Grane kommune, foregikk de første turene mine i fjellene rundt denne dalen. Den første virkelige fjellturen gikk til toppen av Blåfjellet (Storklumpen) i 1984 sammen med faren og broren min. Jeg var da 12 år gammel. Turen husker jeg som om det skulle vært i går. Ikke minst gjorde utsikten mot fjerne fjell, daler og breer et uutslettelig inntrykk. I 1988 tok jeg friluftsliv valgfag ved Grane barne- og ungdomsskole. Dette året ble det en rekke turer av forskjellig slag og varighet. Overnattingsturene var de gjeveste, syntes jeg, og året nådde sitt høydepunkt med en skitur til Jengelen i Børgefjell nasjonalpark i et forferdelig snøkov, for så å våkne opp til sol og blå himmel neste morgen.
De påfølgende årene bød på et stadig økende antall overnattinger i telt, og i 1991 foretok jeg min første flerdagstur alene til store Holmvatnet, øverst i Holmvassdalen. Men det var ikke før i 1993 at jeg fikk opp øynene for turer utenfor min barndoms dal, bokstavelig talt, da jeg møtte turkamerat Jan. Selv om vi studerte på hvert vårt studiested, ble somrene for det meste tilbrakt på Helgeland, der vi hadde sommerjobber. Omtrent hver bidige helg la vi ut på overnattingsturer, nærmest uansett vær. Børgefjell ble utforsket. Det samme ble Okstindan, kystfjellene og mange andre fjellområder.
I 2002 leverte jeg en masteroppgave i geografi ved NTNU som omhandlet reiselivsnæringens potensial og utfordringer i tre kystkommuner på Helgeland. Tittelen på oppgaven var Landskapet som attraksjon og opplevelse. Både gjennom det teoretiske arbeidet og under feltarbeidet fikk jeg et innblikk i Helgelands rike og sammensatte historie. Det gikk gradvis opp for meg hvor spennende lokal- og kulturhistorien i regionen var, spesielt hvis den relaterte seg til naturen og landskapet som jeg kjente. Denne interessen har ikke akkurat blitt mindre med årene, noe som en vesentlig del av turrapportene vil bære preg av.
 
Ide
sss
I januar 1990 begynte jeg å skrive rapporter fra turer jeg hadde gått i skog og fjell. De første rapportene begrenset seg stort sett til noen få setninger uten særlig verdi, annet enn at jeg fant glede i å rekapitulere turen jeg nettopp hadde gått, og formidle inntrykkene vha. penn og papir, og etter hvert tastatur, skjerm og harddisk. Ofte var også kameraet med i sekken. Det ble til at jeg fortsatte å skrive, og etter hvert ble turrapportene mer fyldige og forhåpentligvis også mer informative og leservennlige. Den dag i dag har jeg fremdeles stor glede av å prøve å formidle turopplevelsene mine. 475 turrapporter er per september 2015 skrevet, og samtlige av disse er nå publisert på helgetur.net.
s
Selve ideen til nettsida slo ned i hodet på meg som lyn fra klar himmel på vei ned fra Golvertinden en sommerkveld for over tretten år siden - i 2002. I den lave kveldssola fortonet det seg som en god ide å opprette ei nettside med fokus på turer og friluftsliv - ei slags digital minnebok på sett og vis. En stor inspirasjonskilde har vært å saumfare andres hjemmesider, men for min egen del ble det lenge bare med løse tanker. Først bortimot sju år etter at ideen dukket opp skulle den materialiseres, og den 1. juni 2009 var den første turrapporten på helgetur.net publisert.
 
Hensikt
Hensikten med nettsida er først og fremst å formidle turglede og inspirere turglade til å komme seg ut i den storslagne naturen vi er omgitt av. Kanskje kan den være til nytte for de som ønsker å stifte nærmere bekjentskap med natur og landskap rundt omkring på Helgeland, og tilby praktiske tips - det være seg utgangspunkter for turer, rutevalg, tidsbruk, elvekryssinger, etc. Feilvurderinger har det for øvrig vært nok av, så her kan det være lærdom å trekke. Jeg har dessuten et ønske om å bidra til økt bevissthet om regionens rike og mangfoldige historie. De mest interessante turene er etter min mening de som finner sted i skjæringspunktet mellom natur, kultur og historie. Jo mer kunnskap en har tilegnet seg om et område - dess mer givende blir turen, synes jeg.   
Når det gjelder utstyr har jeg nok mindre å bidra med. Jeg er m.a.o. ingen utstyrsfreak. Det er det enkle friluftslivet som står i fokus. Det vil i grove trekk si fotturer i sommerhalvåret og skiturer om vinteren, selv om det har blitt vesentlig mindre av sistnevnte kategori de siste årene. Jeg driver heller ingen form for jakt, og bare i svært liten grad med sportsfiske. Følgelig er ikke disse aktivitetene vektlagt i turrapportene. Derimot har jeg en lei tilbøyelighet til å sette kursen mot fjelltopper, som nok vil gjenspeiles i mange av rapportene. Det er imidlertid viktig å få fram at det er opplevelsen som er selve drivkraften for meg - ikke prestasjonen.
Veldig få av de turene som blir beskrevet er spesielt krevende, og alle med rimelig grei fysisk form vil sannsynligvis klare å gjennomføre de samme turene. Min erfaring er at motivasjonen er viktigere enn den fysiske formen. Vil man noe tilstrekkelig, så får man det til! Jeg kommer for øvrig svært sjelden med konkrete råd, tips, anbefalinger eller advarsler av noen art i rapportene - av den enkle grunn at turfolk er forskjellige, har ulike forutsetninger, erfaringer, preferanser, interesser og mål. Jeg beskriver kun min egen opplevelse.
 
Struktur
Turrapportene er organisert alfabetisk, kronologisk og geografisk i toppmenyen. Den alfabetiske oversikten lister opp turrapportene fra A til Å. Ønsker du å finne fram til et bestemt fjell eller turområde kan du klikke på forbokstaven, og en liste med turrapporter som begynner med den respektive bokstaven kommer fram. Rapportene er også sortert kronologisk. Denne menyen tar for seg turrapportene fra den første til den siste. Klikk på et bestemt år, og en liste med turer fra dette året kommer opp på skjermen. (Jeg har i tillegg lagt ut årsrapporter for alle årene fra og med 1990 til og med 2014. Dette er kortfattede resymeer av turåret som helhet, skrevet på tampen av gjeldende år.) Den tredje måten å tilnærme seg rapportene på er geografisk. Turrapportene er her sortert etter kommune. Ønsker du f.eks. å lese rapporter fra Hemnes kommune, velger du denne menyen.
 
Progresjon og framgangsmåte
Samtlige rapporter fra 1990 til 2015 er ferdig redigert og publisert - et lystbetont, men møysommelig arbeid. Da ingen av bildene før 2005 ble tatt med digitalkamera, har turbildene fra gamle foto-album blitt hentet fram, skannet og justert. Kvaliteten på disse gamle bildene er alt annet en god, men de fungerer i det minste som illustrasjoner til teksten. Turrapportene fra tidlige år ble i sin tid håndskrevne, før de ble stuet bort i permer. Jeg har tatt utgangspunkt i dette tekstmaterialet, men har som regel funnet det nødvendig å bearbeide språket noe, da jeg nok har en bedre skriftlig framstillingsevne i dag enn for over 20 siden.
 
Det har unektelig vært mye arbeid med nettsida, men de flere tusen som er innom sida hver eneste måned, i tillegg til positiv respons, har vært god motivasjon. I juli 2015 hadde helgetur.net 4 295 besøk med over 10 000 sidevisninger - noe som er ny rekord. Aktivitetsnivået på nettsida har vært svært lavt i sommer, men da en hel del uredigerte turrapporter og bilder ligger på vent, vil jeg ha godt med arbeid framover. 
 
Tanken var å oppgradere helgetur.net til et mer tidsriktig design i løpet av 2015, men mer realistisk er det nok at konverteringen vil være fullført innen sommeren 2016. En viktig komponent vil da bli å integrere sosiale medier. For det er ikke til å legge skjul på at det nåværende designet framstår som temmelig "hjemmesnekret" og utdatert. Samtidig vil jeg prøve å bevare identiteten til helgetur.net i størst mulig grad.
Ambisjonsnivået mitt, når det gjelder turvirksomhet, ligger på om lag 20 turer i året. Det er selvsagt ikke et imponerende høyt antall, men utviklingen har blitt slik at jeg i dag verdsetter kvalitet foran kvantitet. Dessuten er det realistisk å gjennomføre. Småturer i nærområdet forekommer langt hyppigere, men disse registrerer jeg ikke, og de resulterer heller ikke i turrapporter.
 
Tilbakemeldinger
At det ikke forekommer feil og mangler i turrapportene er naivt å tro. Det gjør det helt sikkert, selv om jeg prøver å være nøye med fakta, og ikke lire av meg udokumenterte påstander. Jeg legger fram kildehenvisninger der dette faller seg naturlig. Kontakt meg gjerne per mail dersom du har kommentarer til turrapportene eller nettsida generelt. Jeg tar dessuten svært gjerne imot turtips, som et supplement til egne turideer :)
 
Teksten er revidert 30. september 2015.