helgetur.net 
- på tur i natur og kultur på Helgeland 
   Home      087 Haustreisdalen 1
 
Tur nr. 87 / 17. - 18. jul. 1993:
 
Haustreisdalen (Holmvatnet) Vefsn / Grane
          Dag 1 - langs gamle stier
 
 
 
 
Kartlink
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nn 
 
Dag 1:
Start:
13:30 (Herringbotnet)
Framme: 
14:30 ca
Vær:
Overskyet.
 
 
 
 
Langs gamle stier
  
Fra Herringbotnet la Jan og jeg av gårde langs en kjerrevei, og etter hvert langs en merket sti, sørover. Som på vår aller første felles telttur for tre uker siden var turmålet også denne gangen Haustreisdalen - men nå ville vi altså entre dalen fra nord. Allerede ved den knøttlille Middagstjønna bestemte vi oss for å etablere teltleir. Noe myrlendte omgivelser, men ikke verre enn at vi lett fant oss en velegnet teltplass. Det var dessuten rikelig med ved i området, og en enkel sak å få til et bål.
 
Seinere på dagen fant vi ut at vi ville røre oss litt igjen, og både Hjartfjellet og Klubbtinden (øverste bilde) ble vurdert som aktuelle. Men tåkeskyer som til stadighet la seg om fjelltoppene, gjorde at vi i stedet endte opp med en tur i lavlandet mot Holmvatnet - et relativt stort vann like sørvest for Hjartfjellet. Dermed fortsatte vi videre sørover Sæterhaugan, langs kraftlinja, før vi kom på en gammel sti. Denne slynget seg gjennom småskogen, på vestsida av Vekthustjønna og videre mot Holmvatnet.  
 
 
 
 
Holmvatnet (419 moh), øverst i Haustreisdalen. 
 
 
 
Det går flere gamle farleier i området, men den viktigste har utvilsomt vært den såkalte Jamtfjellveien, som Jan og jeg fulgte en liten bit av ned mot Holmvatnet. Jamtfjellveien var en flere mil lang ferdselsvei mellom Vefsnfjorden og Vesterbukta i Røssvatnet, og ble så tidlig som på 1720-tallet omtalt som Allmannsvegen, noe som tyder på at den allerede den gang var en godt etablert ferdselsåre. Etter ca 1850 gikk veien mer eller mindre ut av bruk. (Kilde: Ferdaveger - Vandringer i Nordland, s. 76 - 77.)
 
 
 
 
 Langs nordsida av Holmvatnet slynger den eldgamle Jamtfjellveien seg. 
 
 
 
 
Tilbake ved Middagstjønna ble det bålbrenning og pølsespising i stor stil. Da vi krøp inn i hvert vårt telt hadde vi forhåpninger om at morradagen skulle by på et noe lettere skydekke.